Archive by Author

สหภาพแรงงานมิชลินประเทศไทย ”ถูกเบี้ยวการกลับเข้าทำงาน ”

29 ม.ค.
สหภาพแรงงานมิชลินประเทศไทย ”ถูกเบี้ยวการกลับเข้าทำงาน ”

               วันที่ 29 มกราคม 2553
เป็นวันอบรมวิปัสนากรรมฐานเป็นวันสุดท้าย
 
โดยเย็นวันที่ 29 มกราคม 2553 เวลา 16
:00 น. คุณพิเชษฐ เกตอุดม
ผู้บริหารฝ่ายบุคคล และ คุณวุฒิชัย
  ได้เข้าชี้แจงกับกรรมการสหภาพฯมิชลิน  
วัดเขาพุทธโคดม อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี ว่าจะให้พนักงานทั้ง 21 คน แบ่งเป็น 2
ชุดเข้าพูดคุยกับ คุณพิเชษฐ เกตอุดมเป็นการส่วนตัวก่อนในวันที่ 1
,2
กุมภาพันธ์ 2553 ตั้งแต่เวลา 09
:00 – 17:00 น.
ส่วนรายละเอียดที่จะได้เข้าทำงาน หรือ ย้ายตำแหน่งงาน ยังไม่ได้ข้อสรุป

               
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 มีหนังสือเชิญจาก สรจ. จ.ชลบุรี ถึงบริษัทสยามมิชลิน
 
   เรื่องหลักการใช้ปรัญญาเศรฐกิจพอเพียงและแรงงานสัมพันธ์   
ณ ห้องประชุมโรงแรมบางแสนวิลล่าโดยจะมีการเชิญกรรมการสหภาพฯมิชลิน 2
คน และ คุณพิเชฐ เกตุอุดม
ก็ได้ระบุคนมาเรียบร้อยแต่ทางสหภาพไม่เห็นด้วยจึงคัดค้านและจะส่งรายชื่อใน
ภายหลังคาดว่าในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553
คงไม่มีการพูดคุยกันซึ่งเห็นถึงการการะทำของบริษัทมิชลินที่ไม่มีความจริงใจ
กับพนักงานเหมือนที่เคยกล่าวอ้าง


นักข่าวแรงงาน

ข่าวคนงงาน โมเดอร์น ไดสตัฟส์

29 ม.ค.
ข่าวคนงงาน โมเดอร์น ไดสตัฟส์
 

ข่าวสารสหภาพแรงงานมิชลิน (แผ่นพับ) ประจำเดือน 28 มกราคม 2553

29 ม.ค.

ข่าวสารครับ….

อัยการนัดสั่งคดีคนงานไทรอัมพ์ฯ “ชุมนุมเกิน 10 คน ก่อความวุ่นวาย” 23 ก.พ.

29 ม.ค.

อัยการนัดสั่งคดีคนงานไทรอัมพ์ฯ "ชุมนุมเกิน 10 คน ก่อความวุ่นวาย" 23 ก.พ.

Mon, 2010-01-25 18:59

ความ
คืบหน้ากรณีแกนนำสหภาพไทรอัมพ์ฯ ถูกออกหมายจับข้อหามั่วสุมเกิน 10
คนก่อความวุ่นวายฯ จากการชุมนุมที่หน้าทำเนียบรัฐบาลและรัฐสภา
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ดุสิต ยื่นคำฟ้องต่อพนักงานอัยการแล้ว

วันนี้
(25 ม.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ดุสิต ผู้รับผิดชอบคดี
ได้ยื่นคำฟ้องต่อพนักงานอัยการ โดยฟ้องนางสาวจิตรา คชเดช
ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย
และนางสาวบุญรอด สายวงศ์ เลขาธิการสหภาพฯ
ในข้อหากระทำผิดด้วยการมั่วสุมตั้งแต่ 10
คนขึ้นไปก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองฯ ตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 215 และ
216 และพระราชบัญญัติจราจรทางบก มาตรา 108
จากกรณีที่คนงานรวมตัวกันชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลและรัฐสภา เมื่อวันที่ 27
ส.ค.ที่ผ่านมา

ทั้ง
นี้ นางสาวจิตราและนางสาวบุญรอดได้รับการประกันตัวชั้นอัยการ
โดยมีนายพิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ และนางสุดา
รังกุพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นนายประกัน โดยใช้หลักทรัพย์เดิม (วงเงินประกันคนละ 100
,000 บาท) โดยอัยการนัดฟังคำสั่งคดีในวันที่ 23 ก.พ.นี้ เวลา 9.00 น.

ก่อน
หน้านี้ คนงานจากสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย
ได้ชุมนุมร่วมกับสหภาพแรงงานอิเล็กทรอนิกส์และแม็คคานิคส์
ในเครือบริษัทเอนี่ออน อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด คนงานบริษัท
เวิลด์เวลล์การ์เม้นท์
พร้อมองค์กรแรงงานและประชาชนที่หน้าทำเนียบรัฐบาลและรัฐสภา
เพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาของคนงาน เมื่อวันที่ 27 ส.ค.

ต่อ
มา แกนนำ 3 คน (น.ส.บุญรอด สายวงศ์ น.ส.จิตรา คชเดช และนายสุนทร บุญยอด)
ได้ถูกออกหมายจับข้อหากระทำผิดด้วยการมั่วสุมตั้งแต่ 10
คนขึ้นไปก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองฯ ตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 215 และ
216 และพระราชบัญญัติจราจรทางบก มาตรา 108 โดยน.ส.จิตรา และ
น.ส.บุญรอดได้เข้ารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2552
ที่ผ่านมา
 

ข่าวสารแจ้งทางเมล

ข่าวชุมชนแหลมฉบัง โรงเรียนวัดมโนรม

26 ม.ค.
โรงเรียนวัดมโนรมนัดผู้ปกครองนักเรียนชี้แจงแผนงานของโรงเรียน
 
               โรงเรียนวัดมโนรม เชิญผู้ปกครองเพื่อชี้แจงการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนเสื้อผ้านักเรียน ตามโครงการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2553 และชี้แจงนโยบายของโรงเรียนที่ผ่านมาและที่จะดำเนินการต่อไป
 
               เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2553 โรงเรียนวัดมโนรมได้ออกหนังสือเชิญผู้ปกครองเพื่อร่วมประชุม ทั่งหมด 4 ช่วงชั้นเรียน อนุบาล 1-2 , ป.1-3 , ป.4-6 , ม.1-3 เพื่อชี้แจงการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและเสื้อผ้านักเรียนตามโครงการสนับสนุนการศึกษาไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศักษา 2553  ณ โรงอาหาร โรงเรียนวัดมโนรมแหลมฉบัง โดยมีนาย มงคล สุวรรณกล่อม  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมโนรมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้
                                  1.โรงเรียนจัดหาหนังสือให้กับนักเรียนเพื่อยืมเรียน
                                  2.ให้ค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องแบบนักเรียนปีละ 1 ครั้ง (โรงเรียนจ่ายเงินให้ผู้ปกครองก่อนแล้วนำบิลมาให้โรงเรียนโดยลงชื่อในใบเสร็จด้วย)
                                  3.การซื้ออุปกรณ์การเรียน   (อนุบาลเทอมละ 100 บาท ,ชั้นประถมเทอมละ 1-3 เทอมละ 195 บาท ,ชั้นประถม 4-6เทอม  ละ 195บาท, มัทยม 1-3)
                โรงเรียนรับสมัครนักเรียนใหม่ ในวันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ สำหรับเด็กอายุครบ 7 ปี หรือผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2546 (ตั้งแต่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม 2546)
ประชาสัมพันธ์ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 มีงานสมโภชอาคารใหม่ (อาคารใหม่ชื่ออาคารอาธร ตามชื่อเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน) 31 มกราคม 52553 มีงานหล่อพระพุทธรูปวัดมโนรม ครบ 3 รอบของเจ้าอาวาส  72 พรรษา (อาจารย์ นิม)
 
 
ขอเชิญผู้ที่อยู่ในเขตของโรงเรียนมโนรมได้ตามรายละเอียด
       

และนี่ สร.ฟอร์ด มาสด้า

26 ม.ค.
 
ดูซิ….สร.ฟอร์ด มาสด้า มีอะไรเหมือนเรา (สร.มิชลิน)
 
 
 

ตัวอย่างความไม่แตกต่างระหว่างสร.มิชลิน กับ สร.ฟอร์ด มาสด้า

26 ม.ค.

ของฝากจากการเข้าวัด

22 ม.ค.
เห็นแล้วถูกใจเลยนำมาฝาก ลองดูหน่อย..

ข่าว สหภาพแรงงานฟอร์ด มาสด้า รวมพลแรงงานเดินขบวน

21 ม.ค.
สหภาพแรงงานฟอร์ด มาสด้ารวมพลพี่น้องสหภาำพแรงงานต่างๆเดินขบานหน้าบริษัท

คลิบบรรยากาศวันที่ 18 มกราคม 2553   http://www.youtube.com/watch?v=5dpJFAxsCd8   ถ้าคลิกแล้วไม่เปิด ให้คัดลอกลงในช่องค้นหาด้านบน

เบื้องต้นรายงานโดยนักข่าวพลเมืองสร.มิชลิน
ทดลอง

แกนนำสหภาพแรงงานมิชลินประเทศไทยรุ่นสุดท้ายเข้าอบรมธรรมมะวิปัสสนากรรมฐาน

21 ม.ค.

แกนนำสหภาพแรงงานมิชลินประเทศไทยรุ่นสุดท้ายเข้าอบรมธรรมมะวิปัสสนากรรมฐาน ก่อนเข้าทำงาน

               แกนนำสหภาพแรงงานมิชลินประเทศไทยรุ่นสุดท้ายทั้งหมดที่เรียกเข้าวัดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดเขาพุทธโคดม โดยพระอาจารย์ประเสริฐ  22 คน แต่เข้าจริง 21 คน เบื้องต้นได้รับแจ้งว่าลาออก 1 คน ใช้เวลาอยู่วัด 10 วัน ได้รับสิทธิคืนเหมือนพนักงานทั่วไป เข้าวัดตั้งแต่ 08:00 น. ถึง17:00 น. หยุด เสาร์ อาทิตย์

               เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2553 เวลา 08:00 น.แกนนำสหภาพแรงงานมิชลินประเทศไทยเข้าอบรมธรรมมะวิปัสสนากรรมฐานรุ่นสุดท้าย ณ วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ทั้งหมดรุ่นสุดท้ายที่เหลือ 21 คน จาก 22 คน ส่วนอีกหนึ่งคนได้รับแจ้งจากเพื่อนพนักงานว่าลาออก (ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกทีในภายหลัง)

               ฝ่ายบริหารที่มาดำเนินการมาด้วยกัน 2 คน คือ คุณ พิเชษฐ เกตุอุดม ผู้บริหารฝ่ายบุคคลคนใหม่ที่มาแทน คุณ ปาริชาติ ประจันตภานิช  และคุณ วุฒิชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของฝ่ายบุคคล   มีการพูดคุยกันถึงเรื่องการอยู่วัดว่าอยู่กี่วัน ตอบ    10 วัน เข้าเวลา 07:00 น.ถึง18:00 น.และเข้าอบรมต่อที่ในบริษัทมิชลิน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553   หยุด เสาร์ อาทิตย์ ได้รับค่ารถค่ากะเหมือนพนักงานปกติ  ส่วนรายละเอียดเรื่องอื่นๆก็ยังใช้คำตอบแบบคลุมเครือเหมือนเดิม     11:00 น. ถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทาน กรวดน้ำ (ให้นายจ้าง) จบครึ่งวันแรกด้วยการรับประทานอาหารกล่องร่วมกัน  ช่วงบ่ายมีการสวดมนต์ วิปัสสนากรรมฐาน เดินทำสมาธิ(จงกลม) สวดมนต์ทำวัตรเย็น และขออนุญาตพระอาจารย์กลับ 16:00 น. ไปให้กำลังใจ สหภาพแรงงานฟอร์ด มาสด้า ส่วนประธาน ธนกร สมสิน อยู่ประชุมกับคณะทำงานแรงงานกลุ่มแหลมฉบัง

ดูคลิบ VDO ได้ตามลิ้ง http://www.youtube.com/watch?v=0485Y2Osh7A  ถ้าคลิกแล้วเข้าไม่ได้ ให้คัดลอกไปวางในช่องค้นหาด้านบน นะคร๊าบ…ทดลอดดูก่อนเริ่มต้นอาจไม่ดีเท่าที่ควร

ป่วยนักข่าวพลเมืองสร.มิชลินแหลมฉบังแลบลิ้น

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.